Kurs info - Medisinhjulet

Go to content

Kurs info

All geometri er hellig og  spesielle geometriske figurer kommuniserer med hverandre. Da vil et medisinhjul kommunisere med cellestrukturen i kroppen vår, og med andre medisinhjul uavhengig av avstand. Jeg har gjennom årene sett mange hendelserer  av en kommunikasjon mellom personen som bruker medisinhjulet, og naturen omkring. Det har vært eksempler på at både elg, hunder eller sau velger å gå i en bue utenfor sirkelen i hjulet. Og ved et tilfelle hvor man ønsket at to hester skulle beite av området før bruk, fungerte dette godt utenfor sirkelen, men ikke inne i selve hjulet.
Jeg tror dette handler om en naturlig ydmyk respekt for denne hellige geometrien, - altså det er en kraft som bygges opp i selve hjulet.
De ulike himmelretningene har sin betydning, og det samme gjelder de fire sektorene eller kakebitene som jeg kaller det. Hele vår kropp med organer, muskler og beinstruktur ligger også plassert i medisin-hjulet, og påfallende ofte er det ved bestemte organ vi har en "hangup", eller frozen point. Dette pga tidlige opplevelser fra barndom og oppvekst. Det er mye som for et barn oppleves som en ubegripelig situasjon, enten emosjonelt, intellektuelt eller at en hendelse kan oppleves som en utrygg situasjon.
Dette setter spor, som former oss og skaper en pregning, gjeldende resten av livet eller helt til vi får en bevissthet på det. Det er ikke slik at vi må forstå i detaljer hva som var situasjonen eller hendelsen, men at vi heller våger å gå inn i følelsen for å kjenne på den, istedet for å fornekte, eller flykte unna.
Det er disse løsningsorienterte prosesser som kommer til uttrykk i bruken av medisinhjulet. For medisin-hjulet eller geometrien lyver ikke, fornekter ikke, later ikke som, - den gir oss snarere påminnelser om en sannhet som vi kanskje tidligere ikke har villet se.
Det er derfor viktig at man bruker medisinhjulet som en arena for å oppriktig konfrontere seg selv, og til å gjøre forpliktende avtaler med seg selv, dersom det da finnes ønsker og behov for å gjøre en endring i sitt eget liv.
Det er dette vi jobber med på medisinhjul-kursene. Og for at det skal lykkes, betinger det en oppriktig vilje til endring, og at det er flere andre "tilhørere" tilstede. Vi forplikter oss i nærvær av andre og bruker andre som speil for våre egne prosesser. Og det er jo det vi er i hverdagen, - speil for hverandre. Og alle hendelser i livet er gaver, både positive og negative. Det kan være komplisert der og da, men etter en tid vil det være større tilfredshet ved å se hendelser som gaver.

Back to content